May Hilde Amundsen Schjong (f1960), er født og oppvokst i Glomfjord i Nordland. Fra 1997 har hun vært bosatt i Røyken med sin familie.  

Hun har gjennom hele sitt liv hatt stor glede av å skrive, og har en egen forkjærlighet for dikt. Hennes samfunnsengasjement kommer ofte til utrykk i det hun skriver.  


Gjennom sitt lange yrkesliv har hun møtt mange mennesker i vanskelige livssituasjoner. De siste 30 år har hun vært ansatt som veileder i NAV og som oppgjørskonsulent i Fremtind Livsforsikring. Hennes arbeidsoppgaver har medført tett kontakt og oppfølging av syke mennesker. Gjennom sin yrkeserfaring har hun erfart hvordan vi i takt med økt velstand har blitt et stadig sykere samfunn. Dette har skapt rom for refleksjon.

Hennes erfaringer har i tillegg til egne naturopplevelser, blitt en verdifull plattform for boka.

«En samling dikt som setter ord på det hverdagslige og åpner opp for refleksjon rundt det som er verdifullt for oss mennesker livet. Hvordan ser vi hverandre? Hvordan opplever vi omgivelsene våre og tiden som går? May Hilde rammer dette inn i nydelige dikt» Vidar Løfshus